loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/50
Lựa chọn đáp án đúng hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
Nối phần mở đầu với phần kết thúc để tạo thành một câu.
Bạn chưa làm bài này
Chọn dạng đúng của động từ.
Bạn chưa làm bài này
Chọn dạng đúng của động từ để hoàn thành đoạn hội thoại.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này