Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập: 0/50
Điền từ để tạo thành câu gián tiếp đúng
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu gián tiếp tương ứng với câu trực tiếp đã cho
Bạn chưa làm bài này
Chọn phần cần sửa trong câu gián tiếp đã cho
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn từ đúng để hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay