loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/72
Viết dạng số nhiều của các danh từ, chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều
Bạn chưa làm bài này
bài tập xác định danh từ nào là đếm được, danh từ nào không đếm được
Bạn chưa làm bài này
Chọn A/ Some phù hợp với danh từ theo sau
Bạn chưa làm bài này
Bài tập How many/ How much, cách sử dụng How many/ How much
Bạn chưa làm bài này
Bài tập lựa chọn some, any, how much, how many, a lot of
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này