loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/49
Chọn have to/ must
Bạn chưa làm bài này
Chọn can, could, should, ought to, must
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu giống nghĩa câu trên, chọn câu tương đồng nghĩa
Bạn chưa làm bài này
Chọn have to, don't have to, didn't have to, can, could, must, should hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Xác định cách sử dụng của những động từ khuyết thiếu
Bạn chưa làm bài này
Ghép hai vế để tạo thành câu đúng có chứa động từ khuyết thiếu
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này