loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/47
Chọn đáp án đúng
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn dạng đúng của từ để điền vào chỗ trống.
Bạn chưa làm bài này
Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn từ phù hợp để hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn từ hoặc cụm từ phù hợp để hoàn thành đoạn hội thoại.
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này