loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/50
Hoàn thành những câu sau ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn
Bạn chưa làm bài này
Helen, bạn của Susan, đang đi nghỉ ở Thái Lan. Hãy đọc thư của cô ấy gửi cho Susan và hoàn thành bức thư với động từ phù hợp.
Bạn chưa làm bài này
Nối câu hỏi với câu trả lời.
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn từ phù hợp để hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này