loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Điền từ vào chỗ trống chủ đề từ vựng công nghệ và truyền thông, ngữ pháp câu điều kiện loại 3, câu điều ước wish
Bạn chưa làm bài này
Đọc tin nhắn, e-mail, biển cảnh báo chủ đề công nghệ, truyền thông
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu về sự nâng cấp công nghệ, ảnh hưởng của công nghệ tới cuộc sống
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu, điền từ về tầm quan trọng của laptop, internet
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này