loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Lựa chọn đáp án đúng để hoàn thành câu chủ đề công việc, nghề nghiệp, bài tập ngữ pháp thì tương lai
Bạn chưa làm bài này
Đọc biển báo, thông báo, lưu ý, đoạn thư, tin nhắn về chủ đề công việc, nghề nghiệp
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn và lựa chọn đáp án đúng, đoạn văn về công việc trong quá khứ và hiện tại, cake designer, graphics designer, personnel manager, generous salary, deal with customers
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn, nghề nghiệp của ông tôi, assistant, employees, bossy, engineer, occupation, retirement in his company
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này