loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Điền từ danh từ đếm được, không đếm được, how many, how much, các từ chỉ đồ ăn, đồ uống, từ chỉ định lượng
Bạn chưa làm bài này
Đọc mẩu tin và lựa chọn nội dung đúng chủ đề đồ ăn, đồ uống
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu đoạn văn chủ đề đồ ăn nhanh có hại cho sức khỏe
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn điền từ chủ đề đồ ăn nhanh khiến béo phì, tác hại của đồ ăn nhanh
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này