loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
điền từ danh động từ, động từ nguyên thể có "to", từ vựng chủ đề mua sắm
Bạn chưa làm bài này
đọc biển báo, thông báo, lưu ý, đoạn thư, tin nhắn về chủ đề mua sắm
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu đoạn văn chủ đề mua sắm
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn từ đúng để hoàn thành đoạn văn chủ đề mua sắm, ngày thứ 6 đen, black friday, giảm giá, discount
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này