loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống, quá khứ hoàn thành, vật dụng trong gia đình
Bạn chưa làm bài này
Đọc các mẩu tin nhắn, đoạn thông báo, quảng cáo về chủ đề nhà cửa, cho thuê văn phòng nhà đất, các vật dụng trong nhà
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu chủ đề nhà cửa, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi về kiểu nhà ở Indonesia
Bạn chưa làm bài này
Đọc và điền từ vào đoạn văn về chủ đề nhà cửa
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này