loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Điền mạo từ an, an, the, từ vựng chủ đề quần áo và phụ kiện
Bạn chưa làm bài này
đọc biển báo, thông báo, lưu ý, đoạn thư, tin nhắn về chủ đề quần áo, phụ kiện
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn và xác định câu Đúng/ Sai chủ đề quần áo, phụ kiện
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu chọn từ điền về thương hiệu Chanel No. 5, Gabrielle "Coco" Chanel
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này