loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Điền từ chủ đề sức khỏe, ngữ pháp câu điều kiện loại 0, 1, 2
Bạn chưa làm bài này
Đọc thông báo, tin nhắn, email liên quan đến chủ đề sức khỏe và lựa chọn thông tin đúng
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về tiếng cười là liều thuốc tốt nhất
Bạn chưa làm bài này
Đọc và điền từ về đoạn văn nói về tai nạn thương tích ở nhà
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này