loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Lựa chọn đáp án đúng either, neither, so, both, and, từ vựng chủ đề thời tiết
Bạn chưa làm bài này
Đọc tin nhắn, mẩu giấy nhớ chủ đề thời tiết
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu về thời tiết, đọc hiểu đoạn văn về thời tiết ở Anh, weather in the UK
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ đúng để hoàn thành đoạn văn về dự báo thời tiết, weather forecast
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này