Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Lựa chọn đáp án đúng hoàn thành câu từ vựng văn hóa, lễ hội, ngữ pháp câu gián tiếp
Bạn chưa làm bài này
đọc thông tin và chọn câu trả lời chủ đề văn hóa, lễ hội, reading comprehension, reading note, messages
Bạn chưa làm bài này
reading comprehension, đọc hiểu trả lời câu hỏi về văn hóa đa dạng ở Singapore
Bạn chưa làm bài này
Luyện đọc về chủ đề văn hóa và lễ hội, reading comprehension, đọc hiểu và điền từ về lễ hội Carnival ở Brazil
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay