loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
đọc và điền từ chủ đề phương tiện giao thông và ngữ pháp cụm động từ
Bạn chưa làm bài này
đọc biển báo, thông báo, lưu ý, đoạn thư, tin nhắn về chủ đề vận tải du lịch
Bạn chưa làm bài này
Luyện đọc hiểu về chủ đề giao thông, vận tải
Bạn chưa làm bài này
đọc hiểu đoạn văn, điền từ chủ đề vận tải, du lịch, đọc hiểu về sân bay Heathrow
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này