loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Lựa chọn từ phù hợp để hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn về các lớp học, câu lạc bộ thể dục thể thao, giải trí và đọc đoạn miêu tả về sở thích, thói quen của từng người qua đó chọn lớp học phù hợp.
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn và xác định câu Đúng/ Sai
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn các từ cho trước để hoàn thành đoạn văn về sở thích vẽ tranh của trẻ em.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này