loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Lựa chọn đáp án đúng để hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Đọc miêu tả về người và nối tranh
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn và lựa chọn đáp án đúng
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn từ đúng để hoàn thành đoạn văn
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này