loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Nghe về tình bạn, You will hear a conversation between a boy, James and a girl, Susan about his best friend, Jackson,nNghe xác định đúng/ sai
Bạn chưa làm bài này
You will hear the love story of Anna and David, nghe câu chuyện tình yêu của Anna và David, nghe và điền từ
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này