loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Nghe qua tranh về chủ đề truyền thông và công nghệ
Bạn chưa làm bài này
Nghe và điền từ chủ đề công nghệ, truyền thông, Nghe đoạn hội thoại giữa Ken và Mary về Internet.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này