loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Luyện nghe chọn tranh về chủ đề địa điểm, car park, fountain, crossroads
Bạn chưa làm bài này
Nghe điền từ chủ đề địa điểm, thị trấn nơi mình sinh sống
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này