loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Luyện nghe và chọn tranh miêu tả nhà. House description, listening house, flat, apartment
Bạn chưa làm bài này
Luyện nghe về việc thuê nhà, thuê phòng, Rent a room, listening about renting a room, house, apartment, flat
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này