loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Nghe qua tranh về chủ đề sức khỏe
Bạn chưa làm bài này
Nghe và điền từ chủ đề sức khỏe, Nghe đoạn hội thoại giữa một người phụ nữ và đồng nghiệp của cô ấy về sức khỏe và sự cân đối
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này