Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Nghe hội thọai về chủ đề văn hóa và lễ hội, xác định câu đã cho là đúng hay sai
Bạn chưa làm bài này
Nghe và điền từ vào bảng cho sẵn chủ đề văn hóa, lễ hội
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay