loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Nghe hội thọai về chủ đề văn hóa và lễ hội, xác định câu đã cho là đúng hay sai
Bạn chưa làm bài này
Nghe và điền từ vào bảng cho sẵn chủ đề văn hóa, lễ hội
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này