loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Nghe qua tranh với chủ đề vận tải và du lịch
Bạn chưa làm bài này
Luyện nghe đoạn hội thoại tại của nhân viên công ty du lịch và khách hàng đặt vé máy bay.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này