loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Luyện nghe về chủ đề thư giãn, thời gian rảnh rỗi. Nghe và lựa chọn đúng sai.
Bạn chưa làm bài này
Luyện nghe và điền từ vào chỗ trống chủ đề sở thích, thói quen những lúc rảnh rỗi.
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này