loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/15
Listening People description, Nghe miêu tả người qua tranh, nghe và chọn tranh, nghe lựa chọn đáp án đúng, Listening b1, nghe b1 part 1
Bạn chưa làm bài này
Nghe hội thoại miêu tả người, Listening people description, nghe part 2 b1, nghe và điền vào chỗ trống
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này