loading...
Đóng
people description, describe your best friend, speaking about your best friend, giới thiệu bản thân, introduce yourself
People description, Appearance, Describe your best friend, miêu tả người bạn thân, personality, quality and ability
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này