loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Luyện viết lại câu với cấu trúc câu cảm thán với How và What
Bạn chưa làm bài này
Luyện viết thư với chủ đề đồ ăn yêu thích của bạn, What's your favourite food?nMón ăn yêu thích của bạn là gì? Why do you like it?nTại sao bạn lại thích món ăn đó? How is it made?nMón ăn đó được chế biến như thế nào?
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này