loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Luyện viết lại câu với cấu trúc "S + V, so S + V= (Conditional 2, 3), Because S+ V, S +V = (Conditional 2, 3)"
Bạn chưa làm bài này
Viết thư nói về phát minh quan trọng nhất
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này