Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu với cấu trúc "Suggest + V-ing, Promise/ refuse/ offer + to V..."
Bạn chưa làm bài này
Viết thư cho bạn kể về lễ hội nổi tiếng quê mình.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay