loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu sử dụng cấu trúc Hardly + had +S + PII when S + V-ed/irregularn= No sooner + had + S + PII than S + V-ed/irregular
Bạn chưa làm bài này
Viết thư miêu tả ngôi nhà của bạn, các phòng trong ngôi nhà, tính từ miêu tả nhà
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này