loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu với cấu trúc "S need to do smt = It is necessary (for sb) to do smt"
Bạn chưa làm bài này
Viết thư cảm ơn dì đã gửi tiền cho bạn nhân dịp sinh nhật
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này