loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu sử dụng cấu trúc, S + V + Wh-word + clause = S + V + Wh-word + to V
Bạn chưa làm bài này
Viết về địa điểm yêu thích tại quê hương bạn, Where are you from? What is special about your hometown/city?nBạn đến từ đâu? Điều gì đặc biệt về quê hương bạn? What is your favourite place in your hometown/city?nĐịa điểm yêu thích của bạn ở quê là gì? What does it look like?nTrông nó thế nào? Why do you like it?nTại sao bạn lại thích địa điểm đó?
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này