loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu sử dụng cấu trúc, S + V + Wh-word + clause = S + V + Wh-word + to V
Bạn chưa làm bài này
Viết về địa điểm yêu thích tại quê hương bạn, Where are you from? What is special about your hometown/city?nBạn đến từ đâu? Điều gì đặc biệt về quê hương bạn? What is your favourite place in your hometown/city?nĐịa điểm yêu thích của bạn ở quê là gì? What does it look like?nTrông nó thế nào? Why do you like it?nTại sao bạn lại thích địa điểm đó?
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này