loading...
Đóng
Unit 16: Articles
Ba mạo từ tiếng Anh 'a, an' và 'the' rất đơn giản và dễ nhớ nhưng cách dùng của chúng lại khá phức tạp. Các bạn hãy theo dõi bài học này để có thể hiểu và sử dụng chúng một cách chính xác nhé.
Các bài tập luyện tập
0/81
Các bài tập luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này