loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/38
Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng thích hợp của động từ trong ngoặc đơn.
Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng thích hợp của động từ trong ngoặc đơn.
Bạn chưa làm bài này
Ghép các cụm từ ở bên trái với các cụm từ ở bên phải để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Ghép các cụm từ ở bên trái với các cụm từ ở bên phải để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu phù hợp nhất để mô tả mỗi bức tranh (sử dụng a, b, c... để điền vào chỗ trống dưới mỗi bức tranh.)
Chọn câu phù hợp nhất để mô tả mỗi bức tranh (sử dụng a, b, c... để điền vào chỗ trống dưới mỗi bức tranh.)
Bạn chưa làm bài này
Ai sẽ nói câu gì? Hãy ghép câu nói với người thường sử dụng chúng.
Ai sẽ nói câu gì? Hãy ghép câu nói với người thường sử dụng chúng.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống các số từ 1-8 như ví dụ chỉ thứ tự làm món khoai tây nghiền.
Điền vào chỗ trống các số từ 1-8 như ví dụ chỉ thứ tự làm món khoai tây nghiền.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này