loading...
Đóng
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Khoá học Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản trên tiếngAnh123 bao gồm 33 bài học. Các em sẽ được học các cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng anh như: Các thì, các khái niêm danh từ, đại từ, tính từ, động từ, trạng từ, các cấu trúc câu thường dùng trong tiếng anh
Ngữ pháp tiếng Anh trung cấp
Ngữ pháp tiếng Anh trung cấp
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in use
Trong phần học này chúng ta sẽ được học các bài ngữ pháp tiếng Anh thường được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
Bài 136 - Phrasal verbs (get up/ break down/ fill in etc.)
Bài 135 - Verb + preposition (5)
Bài 134 - Verb + preposition (4)
Xem thêm
Học ngữ pháp qua phân tích câu
Thông qua phân tích 1 câu đơn giản, các bạn sẽ nắm được và hiểu đầy đủ cấu trúc ngữ pháp của câu đó và ôn lại được những phần đã quên. Trình độ cơ bản.
It is vital that every applicant complete the form in triplicate.
The new job means living abroad.
It would be nice to live by the sea.
Xem thêm
Phrasal Verbs - Cụm Động Từ
Trong mục này các bạn sẽ được học loạt bài về các cụm động từ. Các bài học được chia theo chủ đề rõ ràng, với cách soạn sinh động và luyện tập hiệu quả, các bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được các cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh.
Unit 20: Emotions
Unit 19: Business
Unit 18: Dating
Xem thêm
Idioms - BBC
Qua các bài Video học về thành ngữ rất sinh động, hài hước và được chia theo từng chủ đề rõ ràng của BBC, các bạn sẽ ghi nhớ được một số cụm thành ngữ thường đượng sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh.
Idioms - Food - Beans
Idioms - Food - Pie
Idioms - Food - Vegetables
Xem thêm
English Grammar: Lesson in English
Lesson in English là bộ giáo trình ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất cho người mới bắt đầu.
Passive Voice
Comparatives and Superlatives
Predicate Adjective
Xem thêm
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này