Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Trong phần này các bạn sẽ học các từ/ cụm từ miêu tả ngoại hình con người nhé.

PEOPLE DESCRIPTION

Characteristic Description (Miêu tả tính cách)

1. Vocabulary (Từ vựng):

Khi miêu tả người, chúng ta có 2 hướng miêu tả: hoặc dùng nhóm tính từ mang nghĩa tích cực hoặc dùng nhóm tình từ mang nghĩa tiêu cực. Trong phần này, chúng ta cùng học qua các từ ngữ miêu tả tính cách con người hay dùng các bạn nhé.

1.1. Positive Personality Vocabulary (Các từ miêu tả tính cách mang nghĩa tích cực):
adaptable
/əˈdæptəbl/
(Class: adj.)
dễ thích nghi
Michael can be as adaptable and quick to learn as anyone else.
adorable
/əˈdɔːrəbl/
(Class: adj.)
đáng yêu
What an adorable child!

Bạn phải là thành viên VIP mới được học toàn bộ bài học này. Đặt mua thẻ VIP

1.2. Negative Personality Vocabulary (Các từ miêu tả tính cách mang nghĩa tiêu cực):
2. Examples (Ví dụ):
Quyền lời thành viên VIP

Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com
mới được học hết bài học này.

Đặt mua thẻ VIP

3. Notes (Chú ý):

- Khi miêu tả về tính cách của một ai đó, ta thường nghe thấy người nói dùng các trạng từ có mức độ khác nhau để miêu tả (so/ very/ quite/ really/ relatively/ a bit/ a little/ slightly).

Ví dụ:

+ He is so capable. He can do anything.

+ John is a bit jealous whenever his girlfriend talks to another guy.

- Khi miêu tả về tính cách một người nào đó, ta thấy người nói hay cho thêm ví dụ về hành động của người đó để củng cố thêm sự chính xác khi miêu tả của họ.

Ví dụ:

+ Tom is a very hard-working person. He always stays late after work.

+ Peter is very reserved. He never talks about his feeling.

- Ta thấy khi người bản ngữ muốn nói về một tính cách mang tính tiêu cực của một người nào đó, họ thường dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng hoặc phủ định các từ mang nghĩa tích cực để tránh gây mất lòng với người nghe.

Ví dụ:

+ He can be aggressive at times. – tránh nói "He is aggressive."

+ He is not very smart. – tránh nói "He is stupid."

Mời các bạn làm bài luyện tập 2

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay