Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Động từ nguyên mẫu không 'to' - Bare infinitive and gerund

Bài học VIP

Động từ nguyên thể không 'to' và Danh động từ (Bare infinitives and Gerunds)


loading...

Bài tập 1


loading...

Bài tập 2


loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay