Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 134 - Verb + preposition (4)

Động từ kèm giới từ (4)

Lý thuyết

1. Động từ + of
- accuse/ suspect somebody OF...:buộc tội
- He was accused of having broken into the neighbour’s house.
Anh ta bị cáo buộc vì đột nhập vào nhà hàng xóm.
Was she suspected of having taken money?
Cô ấy bị nghi ngờ lấy trộm tiền à?
- approve OF...: tán thành
- Most people no longer approve of smoking in public places.
Hầu hết mọi người không còn tán thành với việc hút thuốc nơi công cộng nữa.
die OF (an illness)...:chết vì (bệnh tật)
- The animals died of starvation in the snow.
Những con vật chết đói trong tuyết.
consist OF...: bao gồm
-The buffet consisted of several different Indian dishes.
Tiệc tự chọn bao gồm một số món ăn Ấn Độ khác nhau.

2. Động từ + for
- pay (somebody) FOR...: trả tiền gì
- I’ll pay for the tickets. (không nói 'pay the tickets')
Tôi sẽ trả tiền vé.
- Nhưng pay a bill/ a fine/ a tax/ a fare/ rent/ a sum of money v.v... (không có giới từ)
- I forgot to pay the gas bill!
Tôi đã quên trả hóa đơn tiền ga.
- thank/ forgive somebody FOR...: cảm ơn ai vì ...
- Thank you for helping me!
Cảm ơn đã giúp đỡ tôi.
- apologise (to somebody) FOR...: xin lỗi ai vì...
- I apologize for losing my temper.
Tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh.
- blame somebody/something FOR...: đổ lỗi cho ai vì ...
- Police blamed bad weather for a series of accidents on the roads.
Cảnh sát đổ lỗi cho thời tiết xấu đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn trên đường.
Tương tự: somebody is to blame for...
- Which driver was to blame for the accident?
Tài xế nào phải chịu trách nhiệm về tai nạn này?
- Và: blame something ON...:
The crash was blamed on pilot error.
Vụ tai nạn được cho là do lỗi của phi công.

3. Động từ + from
- suffer FROM (an illness, v.v...):
- The writer suffered from ill health for most of his life.
Nhà văn bị bệnh gần như suốt đời.
- protect somebody/something FROM (hoặc AGAINST)...:
- The cover protects the machine from dust. (hay ...against dust.)
Vỏ bảo vệ máy khỏi bụi.

4. Động từ + on
- depend ON.../rely ON...:phụ thuộc vào/ dựa vào
- The island’s economy depends on tourism.
Nền kinh tế của hòn đảo phụ thuộc vào du lịch.
- Can I rely on you to keep this secret?
Mình có thể tin tưởng bạn giữ bí mật này không?
Bạn có thể dùng depend + when/ where/ how v.v... (những từ để hỏi) đi cùng với on hoặc không:
- The cost depends (on) what you want.
Giá cả tùy thuộc vào những gì bạn muốn.
- live ON (money/food): sống nhờ
- He practically lives on fish and chips!
Anh ấy thực tế sống bằng cá và khoai tây chiên!
- congratulate (someone) ON.../ compliment (somebody) ON...: chúc mừng/ khen ai về cái gì
- I congratulated her on her success in the exam.
Tôi chúc mừng cô ấy về kết quả kỳ thi.
- Bob complimented me on my new hairstyle.
Bob khen kiểu tóc mới của tôi.

Bài tập luyện tập

Bài tập 1

Bạn hãy click vào nút "Start" để bắt đầu làm bài!


loading...

Bài tập 2

Bạn hãy click vào nút "Start" để bắt đầu làm bài!


loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay