Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập : 0/46
Ghép các tình huống bên trái với các nguyên nhân ở bên phải.
Ghép các tình huống bên trái với các nguyên nhân ở bên phải.
Bạn chưa làm bài này
Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
Bạn chưa làm bài này
Ghép các cặp câu sau bắt đầu bằng từ trong ngoặc.
Ghép các cặp câu sau bắt đầu bằng từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ gợi ý để viết câu ở thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
Sử dụng từ gợi ý để viết câu ở thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ cho sẵn.
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ cho sẵn.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng nhất.
Chọn đáp án đúng nhất.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành các câu sau.
Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay