loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/92
Viết dạng “ed” cho các động từ dưới đây.
Viết dạng “ed” cho các động từ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng quá khứ của những động từ dưới đây.
Viết dạng quá khứ của những động từ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Chọn cách phát âm đúng đuôi “ed” của những động từ sau.
Chọn cách phát âm đúng đuôi “ed” của những động từ sau.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch một (cụm) từ chỉ dấu hiệu nhận biết về thì quá khứ đơn trong mỗi câu sau.
Nhấp chuột để gạch một (cụm) từ chỉ dấu hiệu nhận biết về thì quá khứ đơn trong mỗi câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng đúng của từ dưới đây.
Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng đúng của từ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh.
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn hội thoại sau với dạng nghi vấn hoặc phủ định của thì quá khứ của động từ.
Hoàn thành đoạn hội thoại sau với dạng nghi vấn hoặc phủ định của thì quá khứ của động từ.
Bạn chưa làm bài này
Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn.
Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này