loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/56
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Hỏi bạn của bạn về kì nghỉ gần đây nhất của họ, sử dụng những từ gợi ý dưới đây.
Hỏi bạn của bạn về kì nghỉ gần đây nhất của họ, sử dụng những từ gợi ý dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống trước đoạn miêu tả với số của bức tranh tương ứng.
Điền vào chỗ trống trước đoạn miêu tả với số của bức tranh tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này