loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/62
Điền vào chỗ trống với 'in, on' hoặc 'at'.
Điền vào chỗ trống với 'in, on' hoặc 'at'.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với 'in, on' hoặc 'at'.
Điền vào chỗ trống với 'in, on' hoặc 'at'.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp: in, on, at.
Điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp: in, on, at.
Bạn chưa làm bài này
Nhìn vào bức tranh phòng của Jenny và điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp: in, on, at.
Nhìn vào bức tranh phòng của Jenny và điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp: in, on, at.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
Chọn đáp án đúng.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp 'in, on, at' hoặc tên nghề nghiệp tương ứng với thông tin trong bức tranh.
Điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp 'in, on, at' hoặc tên nghề nghiệp tương ứng với thông tin trong bức tranh.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này