Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Đăng ký tài khoản
Sử dụng tài khoản
Hoặc đăng ký tài khoản mới
Tên đăng nhập (ít nhất 5 kí tự): * Ví dụ: hoctienganh
Mật khẩu (ít nhất 6 kí tự): * Mật khẩu nên bao gồm cả chữ cái và chữ số
Mật khẩu của bạn phải có
  • Ít nhất 6 ký tự
Cường độ
Mã xác nhận *
*
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay