loading...
Đóng
Unit 21: Equal comparison
Khi so sánh tính chất, cách thức của những sự vật, sự việc hay hành động giống nhau chúng ta sử dụng cấu trúc so sánh ngang bằng. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc đó nhé.
Các bài tập luyện tập
0/54
Các bài tập luyện tập
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này