loading...
Đóng
Unit 22: Comparatives
Khi so sánh hai con người, sự vật, sự việc có sự hơn kém nhau về một đặc điểm nào đó, chúng ta sử dụng câu với cấu trúc của so sánh hơn. Và đây cũng là nội dung của bài học này.
Các bài tập luyện tập
0/69
Các bài tập luyện tập
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này