loading...
Đóng
Unit 23: Superlatives
Khi so sánh tính chất, cách thức của một người, sự vật, sự việc hay hành động khác biệt hẳn so với hai hay nhiều người, sự vật, sự việc, hành động khác chúng ta dùng phép so sánh nhất. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc đó nhé.
Các bài tập luyện tập
0/89
Các bài tập luyện tập
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này