Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập : 0/64
Kéo thả các từ hoặc cụm từ vào các cột phù hợp.
Kéo thả các từ hoặc cụm từ vào các cột phù hợp.
Bạn chưa làm bài này
Chọn trạng từ được cho dưới đây để hoàn thành các câu sau. Một số từ có thể được dùng nhiều hơn một lần.
Chọn trạng từ được cho dưới đây để hoàn thành các câu sau. Một số từ có thể được dùng nhiều hơn một lần.
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu phù hợp nhất để mô tả mỗi bức tranh theo như ví dụ sau (điền A - F).
Chọn câu phù hợp nhất để mô tả mỗi bức tranh theo như ví dụ sau (điền A - F).
Bạn chưa làm bài này
Ghép các cụm từ ở bên trái với các cụm từ ở bên phải để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Ghép các cụm từ ở bên trái với các cụm từ ở bên phải để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diễn.
Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diễn.
Bạn chưa làm bài này
Viết câu hoàn chỉnh sử dụng các từ cho dưới đây.
Viết câu hoàn chỉnh sử dụng các từ cho dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diễn.
Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diễn.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay