Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 23: Possessive & Substitution (Sự sở hữu và sự thay thế)
Bài học sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức về các cách viết sở hữu. Đồng thời, bổ sung kiến thức về các từ được dùng để thay thế bên cạnh các đại từ đã học.
Các bài luyện tập
0/56
Các bài luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay